Przejdź do treści

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na dużego przedsiębiorcę czyli każdego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinien niezwłocznie w tym samym roku obrotowym podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na dużego przedsiębiorcę czyli każdego przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinien niezwłocznie w tym samym roku obrotowym rozpocząć proces audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Zgłoś się do nas, zrealizujemy Twój obowiązek!

W przypadku gdy pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić najpóźniej do końca 2024 roku. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. Prowadzona jest analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. 
Czy Twoja firma planuje zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn czy napędów), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Wejdź na stronę bialecertyfikaty.info i poznaj warunki tego dofinansowania.

Dołącz do grona naszych klientów!


W KOMUNIKACJI Z URZĘDEM REGULACJI ENERGETYKI (URE) LICZY SIĘ DOŚWIADCZENIE. MY MAMY GO JUŻ PEŁEN BAGAŻ!

PODĄŻAJ ZA DOŚWIADCZENIEM.
Świadomość czynników, które wpływają na zużycie energii w firmie to podstawa dalszej optymalizacji i efektywnego gospodarowania energią. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i specjalizację proponujemy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. Zespół specjalistów dokona kompleksowej analizy bieżącej gospodarki energetycznej Twojej firmy i zaproponuje rozwiązania, które ograniczą zużycie energii oraz zoptymalizują koszty jej zakupu przy wykorzystaniu dostępnych, efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj wycenę swojego audytu energetycznego!

Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 oraz w oparciu o normę PN-EN 16247. Obowiązująca norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności energetycznej. Raport zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@audytenergetyczny.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194

Wypełnij formularz:

  NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

  Pozwól, że zrealizujemy także i Twój obowiązek!

  PRZEMYSŁ DRZEWNY

  PRZEMYSŁ ODLEWNICZY

  BRANŻA FINANSOWA

  Napisz do nas i uzyskaj wycenę swojego audytu energetycznego!

  Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 oraz w oparciu o normę PN-EN 16247. Obowiązująca norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. .

  Zachęcamy do kontaktu:

  tel.: +48 507 564 007
  email: kontakt@audytenergetyczny.info

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58
  01-625 Warszawa

  KRS: 0000951226
  NIP: 5252894749
  REGON: 521167194

  Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.