Lokalizacja: plac Inwalidów 10, biuro nr 12, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@audytenergetyczny.info

CENA

CENA

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA. KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK? CO ILE LAT?

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Oferujemy audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Obowiązująca norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii, w tym przez transport. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób

  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykonało pierwszy audyt w 2017 roku to kolejny wypada już w 2021 roku!

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ono ocenie inwestycji pod kątem ich opłacalności.

Ostateczna wycena i czas trwania audytu ustalanie są po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym i odesłaniu formularza przedaudytowego.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 514 721 596
email: kontakt@audytenergetyczny.info

go BIG sp. z o.o.
ul. Stefana Okrzei 18/36
03-710 Warszawa

NIP: 9522145653
KRS: 0000610226
REGON: 364093471