ZAKRES AUDYTU

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.  Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku –...

CENA i CZAS WYKONANIA

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Oferujemy audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków...

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NARZUCA NA DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA OBOWIĄZEK AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Sejm przyjął 20 maja 2016 r. Ustawę o efektywności energetycznej. Wejdzie ona życie już od 1 października br. Jednym z głównych jej założeń jest narzucenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw. Rząd przekonuje, że przepisy muszą zacząć obowiązywać szybko, bo grożą nam unijne kary. Za ustawą było 271 posłów, przeciw – 128 posłów, 30 wstrzymało sie od głosu. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy opozycja uzasadniała tym, że nowe rozwiązania mogą spowodować, iż wiele podmiotów – spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, firm, które na mocy obowiązującej dotąd ustawy o efektywności energetycznej przeprowadziły kosztowne inwestycje, by lepiej gospodarować energią, nie będą mogły –...